Mentoringvzdelávaj sa od expertov

Mentoring je profesionálny vzťah dvoch osôb, kedy mentor odovzdáva svoje skúsenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak pôsobí ako sprievodca v určitej oblasti či téme a pomáha menteemu nájsť správny smer či riešenie. Prenos znalostí a zručností prebieha spravidla v prirodzenom prostredí napr. na pracovisku, alebo v kancelárii.

Mentorom v spoločnosti LEETQUIDITY je Ing. Peter Bukov, ktorý ma viac než 7 ročné skúsenosti s obchodovaním na finančných trhoch. Jeho celý profil môžete nájsť tu.

Petrovými rukami už prešlo mnoho jednak študentov, ktorí sa dokázali výrazne zlepšiť v problematike finančných trhoch už počas štúdia na vysokej škole, čo im pomohlo pri písaní a obhajovaní záverečných prác, ako aj pri uplatnení sa po škole. Peter sa samozrejme venuje aj ľudom, ktorí už majú vysokú školu úspešne za sebou a vzdeláva pracujúcich a podnikajúcich ľudí so záujmom o finančné trhy.

Medzi mentorované témy patria: Základy obchodovania, základy práce s platformou Metatrader, psychológia obchodovania a Money manažment, fundamentálna a technická analýza, obchodovanie pomocou technickej analýzy, práca s indikátormi a divergenciami a iné.

Pre pokročilých sú témy nasledovné: Deriváty (opcie, swapy, futures..), ako aj dlhopisy. Celkový vplyv makro analýzy na obchodovanie, sledovanie ostatných trhov pri obchodovaní napr. Forexu, dopad centrálnych bánk na trhy, úrokové sadzby, inflácia a ich vplyv na obchodovanie a mnohé iné.

V prípade záujmu je samozrejme možnosť preberania a zdokonaľovania sa vo vlastnej vybranej téme.

Súčasťou mentoringu zväčša býva aj praktická ukážka na platformách (záleží od témy).

Cena mentoringu: 40 € na hodinu, pričom je odporúčané absolvovať mentoring aspoň 5 hodín mesačne, aby mentee dokázal nadobudnúť požadované poznatky. V prípade, ak je mentoree naším klientom v službe copy trading, alebo sa ním stane počas mentoringu, bude mu uplatnená 25% zľava a hodina mentoringu bude stáť 30 €. V prípade dlhodobejšieho záujmu o mentoring je tu možnosť uplatniť si po dohode ďalšiu zľavu.

V prípade záujmu o mentoring a zistenie aktuálnej dostupnosti termínov nás kontaktujte cez náš formulár.

Scroll to Top